වැලිපිල්ල-ජූලි 21

“අධ්‍යාපනය යනු නිෂ්ඵල දෙ‍යක් නොව, අවශ්‍යතා හා කාලානුරූපීව නිරතුරුවම වෙනස්වමින් පවතින ක්‍රියාවලියකි” 📚✏️

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ (SLIIT) ලියෝ සමාජය මඟින් අඛණ්ඩව වසර තුනක් පුරා සංවිධානය කරනු ලැබූ “වැලිපිල්ල” ව්‍යාපෘතිය මේ වසරේදීත් දියත් කිරීමට මේ වනවිටත් සියල්ල සූදානම් !

ඔබ අසීරු යැයි විශ්වාස කරන ‘ත්‍රිකෝණමිතිය’ 📐🖊️ ලේසි පහසුවට ඉගෙන ගන්න,විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ📝 සම්පූර්ණ ලකුණු ඔබේ කරගන්නට ජූලි 21 වනදින පෙ.ව.10.00 සිට Zoom තාක්ෂණය📱 ඔස්සේ ලියෝ අපේ වැලිපිල්ල තක්සලාවට ගොඩවදින්නට 2021 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින නංගිලා මල්ලිලා සැමට ආදරයෙන් ආරාධනා! ✨

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts