විදර්ශනා

ආගමික සංහිඳියාවෙන් පිරි සමාජයක් බිහිකිරීමට අත්වැලක් වනු පිණිස ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ(SLIIT) ලියෝ සමාජය 🦁විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ‘විදර්ශනා’ පළමු අදියරය සාර්ථකව නිම වූ වගයි.

හරවත් දේශනයක් සමගින් සංගීතය මුසු වූ වින්දනාත්මක හෝරාවක් අප හමුවේ තැබූ ප්‍රවීණ දේශකයෙකු හා දහම් පහන නිර්මාතෘ ගරු ඇන්ටන් චාල්ස් තෝමස් සහෝදරතුමාට අපගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පුදකර සිටිමු.💛

මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට දායක වූ සැමට සහ සහභාගි වූ සැමට ස්තූතිය පුදකර සිටිමු.✨

The Leo club of SLIIT is grateful for the guest speaker, Sir Brother Anton Charles Thomas, and the moderator Dinushani Abewardana for sharing their priceless thoughts with us.

We appreciate the grateful support of your participation which was existed, 350+ participants. And also for taking your time to help the event to run successfully.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts