වැලිපිල්ල October-14/15

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ (SLIIT) ලියෝ සමාජය🦁 විසින් අ.පො.ස. සාමාන්‍යය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේම ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව සංවිධානය කරනු ලබන ‘වැලිපිල්ල’ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ සිව්වන ගණිතය සහ විද්‍යාව සම්මන්ත්‍රණය🧮📖 සමීකරණ සහ ප්‍රභාසංස්ලේෂණය ☘️🍃 පාඩම් කේන්ද්‍ර කොට ගෙන එළඹෙන

📆 ඔක්තෝබර් 14 – ගණිතය විෂය (සමීකරණ පාඩම)

📆 ඔක්තෝබර් 15 – විද්‍යාව විෂය (ප්‍රභාසංස්ලේෂණය පාඩම)

පෙ.ව.9.00 සිට 💻 Zoom තාක්ෂණය නොමිලේ පවත්වන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

COVID – 19 වසංගතය රටම වෙලාගත් මේ මොහොතේ අපේම ආදරණීය නංගිලා මල්ලිලාගේ සිහින තවදුරටත් සිහින නොවන්නට, ලියෝවරුන් දරන්නා වූ මෙම වෑයමට ඔබත් එක්වන්න!✨

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts