වැලිපිල්ල Decmeber 24

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ (SLIIT) ලියෝ සමාජය🦁විසින් අ.පො.ස. සාමාන්‍යය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේම ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව සංවිධානය කරනු ලබන ‘වැලිපිල්ල’ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ සයවන ගණිතය සම්මන්ත්‍රණය පාසල්වල දුවා දරුවන් උදෙසා දියත් කිරීමට අප සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

📆දිනය : දෙසැම්බර් 24 වනදා

🏫ස්ථානය : බටුවන්දර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, කැස්බෑව

⏱️වේලාව : පෙ.ව. 8.30 සිට

වැඩිදුර විස්තර සදහා
Leo Sithira – +94 76 629 3308
Leo Anujita – +94 77 038 5698


		

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts