සොබා ශක්ති

“අපේ රට අපේ අනන්‍යතාවයයි, මතකයන්ගෙන් පොහොසත් අඩිපාර පමණක් තබා පරිසරය පිරිසිදුව තබමු”

SLIIT 🦁ලියෝ සමාජය විසින් සංවිධානය කරන ලද පාරිසරික ව්‍යාපෘතිය “සොබා ශක්ති” පළමු අදියර ලෙස පැවැත්වෙන
ශ්‍රී පාද හැටන් මාර්ගය වාරයට පෙර පෙර පිරිසිදු කිරීමේ මහා ව්‍යාපෘතිය.

මාර්ගයේ ඇති ප්ලාස්ටික් , පොලිතින් වැනි අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර සුන්දර ලෝක පූජිත සිරිපා අඩවියෙහි පරිසරය සුරැකීමට ඔබත් දායක වෙන්න.

📌දිනය: 13/12/2021
📌වෙලාව: උදේ 7 සිට දවස පුරා
📍ස්ථානය: හැටන් නල්ලතන්නිය මාර්ගය – උඩමලුව දක්වා

වැඩි විස්තර සඳහා:
Leo තරිඳු – 71 602 5294
Leo මධුභාෂණී 0761778195

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts